Plan pracy zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego


L.p

Tematyka spotkań, podejmowane działania

Termin realizacji

Uwagi

1.

Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego, zgodnie z nowa podstawą programową dla klas I \ III.

wrzesień

 

2.

Opracowanie kryteriów i norm oceniania z wychowania fizycznego oraz zajęć fakultatywnych.

wrzesień

 

3.

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wyboru przez uczniów rodzaju fakultetu z w-f.

wrzesień

 

4.

Opracowanie regulaminu korzystania

z hali sportowej i pozostałych sal na których odbywają się zajęcia dydaktyczne z w-f.

wrzesień

 

5.

Opracowanie planu wykorzystania z w/w obiektów do zajeć pozalekcyjnych.

wrzesień

 

6

Opracowanie programów zajęć SKS z poszczególnych sekcji sportowych działających w gimnazjum.

wrzesień

 

7.

Czynny udział nauczycieli w-f w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych przez WOM w ramach doskonalenia zawodowego.

cały rok

 

8.

Opracowanie zasad wewnątrzszkolnego systemu rozgrywek sportowych.

wrzesień

 

9.

Organizacja bazy dydaktycznej oraz dbałość o sprzęt sportowy.

cały rok

 

10.

Współpraca z pielęgniarką szkolną.

cały rok

 

11.

Udział w zawodach sportowych wg. Kalendarza Imprez Lubuskiego Szkolnego Związku Sportowego.

wg kalędarza imprez

 

12.

Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta, Gminy i Powiatu Sulęcińskiego, nie objętych kalendarzem LSZS.

cały rok

 

13.

Organizacja festynu sportowego z okazji „Dnia Sportu”.

czerwiec

 

14.

Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum.

luty

 

15.

Organizacja wewnątrzszkolnych turniejów w różnych dyscyplinach sportowych.

cały rok

- wspinaczka

- unihokej

- p. koszykowa

16.

Ewaluacja całorocznej działalności zespołu przedmiotowego.

czerwiec

 

 

Przewodnicząca zespołu - mgr Dorota Nowicka