Zespół matematyczno - przyrodniczy

Rok szkolny 2017 -2018

Zespół matematyczno – przyrodniczy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II został powołany do pracy od początku istnienia naszej szkoły. Do Zespołu należą nauczyciele uczący matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii oraz informatycy i technicy. Przewodniczącą zespołu jest mgr Elżbieta Stein.

Głównymi zadaniami Zespołu matematyczno-przyrodniczego jest organizowanie:

 • konkursów przedmiotowych,
 • diagnozy wstępnej z matematyki dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole,
 • analizowanie wyników uczniów,
 • opracowywanie programów podwyższających efektywność kształcenia,
 • testów sprawdzających z poszczególnych przedmiotów,
 • sprawdzanie egzaminów próbnych oraz różnego rodzaju testów.

Wszelkie działania podejmowane na posiedzeniach zespołu mają na celu podniesienie efektywności kształcenia oraz zmobilizowanie naszych uczniów do realizowania się poprzez udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i szkolnych. Wielu z nich zajmuje czołowe miejsca w/w konkursach.

Uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole są objęci diagnozą wstępną z matematyki. W ramach diagnozy wstępnej z matematyki przystąpiliśmy do Projektu edukacyjnego „LEPSZA SZKOŁA”, we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. W ramach projektu rokrocznie uczniowie są diagnozowani podczas trzech sesji: we wrześniu, styczniu i maju. Udział w tym projekcie daje możliwość porównania wyników w nauce każdego  diagnozowanego ucznia z tysiącami kolegów i koleżanek w całej Polsce.

 

Rokrocznie monitorujemy i analizujemy wyniki naszych uczniów w egzaminie zewnętrznym. Cieszymy się, że absolwenci naszej szkoły osiągają wysokie wyniki, dzięki czemu drzwi najlepszych szkół średnich naszego województwa stoją przed nimi otworem. 

Rok szkolny 2016-2017

Zespół matematyczno – przyrodniczy Gimnazjum im. Jana Pawła II został powołany do pracy od początku istnienia naszej szkoły. Do Zespołu należą nauczyciele uczący matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii oraz informatycy i technicy. Przewodniczącą zespołu jest mgr Elżbieta Stein.

Głównymi zadaniami Zespołu matematyczno-przyrodniczego jest organizowanie:

 • konkursów przedmiotowych,
 • diagnozy wstępnej dla uczniów klas pierwszych z matematyki i geografii,
 • diagnozy końcowej dla uczniów klas trzecich z geografii,
 • analizowanie wyników uczniów,
 • opracowywanie programów podwyższających efektywność kształcenia,
 • testów sprawdzających z poszczególnych przedmiotów,
 • sprawdzanie egzaminów próbnych oraz różnego rodzaju testów.

Wszelkie działania podejmowane na posiedzeniach zespołu mają na celu podniesienie efektywności kształcenia oraz zmobilizowanie naszych uczniów do realizowania się poprzez udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i szkolnych. Wielu z nich zajmuje czołowe miejsca w/w konkursach.

Uczniowie klas pierwszych są objęci diagnozą wstępną z geografii i matematyki. W ramach diagnozy wstępnej z matematyki i geografii. Przystąpiliśmy do Projektu edukacyjnego „LEPSZA SZKOŁA”, we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. W ramach projektu rokrocznie uczniowie klas pierwszych są diagnozowani podczas trzech sesji: we wrześniu, styczniu i maju. Udział w tym projekcie daje możliwość porównania wyników w nauce każdego ucznia klasy pierwszej z tysiącami kolegów i koleżanek w całej Polsce.

 

Metodę projektu wykorzystujemy również podczas lekcji matematyki w klasach drugich, podczas których uczniowie wykonują prace pt. „Bryły wokół nas”.

 

Rokrocznie monitorujemy i analizujemy wyniki naszych uczniów w egzaminie gimnazjalnym. Cieszymy się, że absolwenci naszej szkoły osiągają wysokie wyniki, dzięki czemu drzwi najlepszych szkół średnich naszego województwa stoją przed nimi otworem.