Zespół językowy

   W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II działa Zespół językowy. W jego skład wchodzą nauczyciele języka niemieckiego, rosyjskiego oraz angielskiego. Od kilku lat pozostaje on niezmienny: Magdalena Rajfur, Aleksandra Kosek, Ewelina Marszałek, Anna Tonder, Tomasz Walenciak, Joanna Skrzypacz, Katarzyna Winiarska (obecnie przewodnicząca zespołu) i Julita Janiak (zastępca przewodniczącej).

Nauczycielom planującym pracę w danym roku szkolnym przyświecają jasno sprecyzowane cele.

* Skupiają się na rozwijaniu różnych umiejętności językowych uczniów, np.: komunikowania się, co pozwala naszym uczniom uczestniczyć w różnych spotkaniach, wymianach (współpraca polsko-niemiecka), obozach językowych (współpraca z Europejskim Forum Młodzieży) w kraju oraz za granicą.

* Każdy z pedagogów wspiera rozwój pozytywnych postaw uczniów wobec nauki języków obcych i zdobywania wiedzy, wspiera talenty, stara się zainteresować wiedzą o kulturze krajów niemiecko czy anglojęzycznych.

* Uczą samodzielności oraz samodyscypliny poprzez poczucie odpowiedzialności za własne działania.

   Dzięki temu nasi uczniowie chętnie uczestniczą w różnych zajęciach pozalekcyjnych, kołach językowych przygotowujących do konkursów czy olimpiad, projektach językowych.

 

   Współpraca ta w roku szkolnym 2016/2017 zaowocowała sukcesami w różnych konkursach. Laureatem konkursu przedmiotowego z języka angielskiego została Agata Bączyńska, języka niemieckiego Victoria Schön oraz laureatką konkursu „English Masters” w ramach LGPW została Martyna Chałupka. Trwa rok szkolny 2017/2018. Życzymy wszystkim, nauczycielom i uczniom, wytrwałości i powodzenia!