Zespół humanistyczny

Zespół humanistyczny działa w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie od początku funkcjonowania szkoły. Przewodniczącą zespołu od  jest mgr Wanda Heinrych - nauczyciel dyplomowany języka polskiego. Zespół skupia wszystkich nauczycieli przedmiotów humanistycznych, tj.:

 

  • Język polski
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Plastyka
  • Muzyka

 

Corocznie zespół realizuje inne cele szczegółowe, zawsze jednak są one związane z kształtowaniem w naszych uczniach chęci pogłębiania wiedzy z zakresu literatury, rozwijaniem zdolności oraz zainteresowań humanistycznych, przeprowadzaniem diagnoz oraz egzaminów gimnazjalnych.

Spotkania nauczycieli mają także za zadania wymianę doświadczeń na temat uwzględniania potrzeb uczniów z trudnościami w nauce i utalentowanych, aby dla  każdego  z nich, po trzyletnim cyklu kształcenia w naszej szkole, wynik egzaminu był sukcesem.

Nasi gimnazjaliści mogą się pochwalić wieloma osiągnięciami,

 

  • zdobywają tytuły laureatów konkursów przedmiotowych;
  • odnoszą sukcesy w konkursach międzyszkolnych (m.in. LGPW, Złote Pióro itp) ;
  • biorą udział w konkursach ogólnopolskich oraz w projektach;
  • zdają z wysokimi wynikami egzaminy gimnazjalne i kontynuują naukę w wybranych przez siebie najlepszych szkołach średnich na terenie całego naszego województwa ;

 

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, wykorzystując nabytą wiedzę w pracy z uczniem, co jest kluczem do zmiany codziennej praktyki pracy, a w efekcie sposobem na osiąganie lepszych wyników.

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Nasi uczniowie:

·         odnosili sukcesy w konkursach powiatowych oraz wojewódzkich:

Aleksandra Kubiszyn – laureatka konkursu powiatowego ,,Mała ojczyzna”;

Adam Keklak- laureat konkursu wojewódzkiego ,,Czytam- rozumiem’’

Agnieszka Wartownik – laureatka konkursu wojewódzkiego

,,Podróże po lekturze’’;

Julia Zacharczuk oraz Wiktoria Jaszczurowska – finalistki konkursu wojewódzkiego ,,Podróże po lekturze’’;

Agata Bączyńska – laureatka konkursu ortograficznego

,,Złote Pióro Starosty’’;

·         osiągnęli wysokie wynika na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego, co umożliwiło im kontynuowanie nauki w wybranych szkołach średnich na terenie całego województwa:

 

średnia szkoły 67,13%

średnia powiatu 64,66%

średnia województwa 67,00 %

średnia okręgu 66,67 %

 

Nauczyciele zespołu przeprowadzą także w roku szkolnym 2017/2018 następujące diagnozy:

·         kl. IV SP- język polski- IX 2017 r. oraz V 2018 r.

·         kl. VII SP- historia- V 2018 r.

·         kl. II Gimnazjum oraz VII kl. SP- historia -V 2018 r.