Zespół humanistyczny

Zespół humanistyczny działa w Gimnazjum im JANA Pawła II w Sulęcinie od początku funkcjonowania szkoły. Przewodniczącą zespołu od  jest mgr Wanda Heinrych - nauczyciel dyplomowany języka polskiego. Zespół skupia wszystkich nauczycieli przedmiotów humanistycznych, tj.:

 

  • Język polski
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Plastyka
  • Muzyka

 

Corocznie zespół realizuje inne cele szczegółowe, zawsze jednak są one związane z kształtowaniem w naszych uczniach chęci pogłębiania wiedzy z zakresu literatury, rozwijaniem zdolności oraz zainteresowań humanistycznych , przeprowadzaniem diagnoz oraz egzaminów gimnazjalnych.

Spotkania nauczycieli mają także za zadania wymianę doświadczeń na temat uwzględniania potrzeb uczniów z trudnościami w nauce i utalentowanych, aby dla  każdego  z nich , po trzyletnim cyklu kształcenia w naszej szkole , wynik egzaminu był sukcesem.

Nasi gimnazjaliści mogą się pochwalić wieloma osiągnięciami,

 

  • zdobywają tytuły laureatów konkursów przedmiotowych ;
  • odnoszą sukcesy w konkursach międzyszkolnych (m.in. LGPW, Złote Pióro itp) ;
  • biorą udział w konkursach ogólnopolskich oraz w projektach;
  • zdają z wysokimi wynikami egzaminy gimnazjalne i kontynuują naukę w wybranych przez siebie najlepszych szkołach średnich na terenie całego naszego województwa ;

 

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, wykorzystując nabytą wiedzę w pracy z uczniem , co jest kluczem do zmiany codziennej praktyki pracy , a w efekcie sposobem na osiąganie lepszych wyników.