Zajęcia pozalekcyjne 2017/18

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach opieki pedagogiczno-psychologicznej (do pobrania)

Plik DOC do pobrania
PPP 2017-18.doc
Microsoft Word Document 213.0 KB