Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum

Miło nam poinformować, iż z początkiem roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie "GIMSUL". Stowarzyszenie zostało założone przez grupę osób chcących aktywnie działać na rzecz naszej szkoły (dyrekcja, nauczyciele, rodzice, przyjaciele szkoły).

 

Do najważniejszych celów naszego działania należą:

  1. Organizacja działalności wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej.
  2. Wspomaganie procesu kształcenia, wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania, modernizacji i wyposażenia obiektów.
  4. Motywowanie mieszkańców społeczności lokalnej, w tym rodziców, do działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
  5. Wspieranie dzieci i młodzież z rodzin ubogich, wielodzietnych i patologicznych.
  6. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych.
  7. Współorganizowanie aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.
  8. Nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, wspomagającej wszechstronny rozwój ucznia.
  9. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.
  10. Propagowanie i przybliżanie w szkole i środowisku lokalnym wartości, dziedzictwa kulturowego, postaw patriotyzmu i działalności wolontariackiej, wzorując się na życiu papieża Jana Pawła II – patrona Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie.

 

Zapraszamy wszystkich Przyjaciół Naszej Szkoły, aby przyłączali się do Nas. Zachęcamy również do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia odpisów z 1%.

 

Kontakt: spg.gimsul@gmail.pl , tel. 957555444, osoby do kontaktu: Ewa Krynicka, Monika Konopko, Tadeusz Domaszewicz