Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Małgorzata Góra - przewodnicząca

  

Jolanta Chudzińska - wiceprzewodnicząca 

Anna Haraj - skarbnik  

Iwona Koszela - sekretarz  

Alicja Kaczmarek - członek Zarządu

Anita Duszyńska - członek Zarządu 

Andrzej Żelechowski - członek Zarządu 

 

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców - 20zł od rodziny (rocznie)

Regulamin RR przy SP im. JP-II w Sulęcinie
Regulamin RADY RODZICÓW.doc
Microsoft Word Document 58.0 KB