AKTUALNOŚCI

II Konwent LOWE w powiecie kępińskim

19 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie (woj. wielkopolskie) odbył się II Konwent LOWE) z udziałem zaproszonych przedstawicieli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji z całego kraju, które otrzymały grant na realizację zadań edukacyjno-szkoleniowych w ramach projektu „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” z Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND z siedzibą w Lublinie.

 

W spotkaniu z ramienia Lubuskiego LOWE uczestniczył koordynator LOWE: Dagmara Żarkowska-Terech oraz Animator LOWE: Ewa Krynicka.

 

Podczas spotkania organizowanego przez Fundację OIC POLAND oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie, poruszone zostały kwestie dotyczące organizacji działań edukacyjnych i szkoleniowych oraz budowania partnerstwa w ramach LOWE.

 

Warsztaty partnerstwa lokalnego w Sulęcinie – „Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania LOWE w Sulęcinie”

W dniu 8 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe z zakresu tworzenia partnerstwa w ramach Lubuskiego LOWE. W spotkaniu udział wziął Pan Dariusz Ejchart Burmistrz Sulęcina oraz kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych i ośrodków wychowawczych. Podczas spotkania podkreślano rolę otoczenia instytucjonalnego, społecznego i gospodarczego Lubuskiego LOWE, które będzie zapewniać trwałość LOWE w przyszłości. Przedstawiono także korzyści oraz możliwości realizowania, uczestnictwa w podejmowanych w ramach LOWE działań edukacyjno-szkoleniowych. Warsztaty poprowadziła Pani Jadwiga Olszowska-Urban oraz Bartosz Urban z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie.

W Sulęcinie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego – świąteczna bombka

Warsztaty rękodzieła otworzyły działalność szkoleniową LOWE. Odbyły się one 25 listopada 2017 r. Uczestnicy zgłębiali różne techniki ozdabiania świątecznych bombek. Powstało wiele przepięknych ozdób choinkowych. Nasi uczestnicy sami wyposażyli się w artystyczne rękodzieła, które zabrali do swoich domów.

 

Pierwsze kursy cykliczne uruchomione!

Rozpoczęliśmy realizację zajęć edukacyjnych w LOWE: kursy cykliczne językowe (język niemiecki, język angielski, język rosyjski) oraz komputerowe (z podstaw obsługi komputera oraz obsługi programów komputerowych w ramach pakietu MS Office. Zajęcia dla dorosłych prowadzone są przez: Roberta Okopienia, Magdalenę Rajfur, Joannę Skrzypacz, Aleksandrę Kosek, Wiesława Wójcika, Tomasza Hartmana.

 

Praktyczne warsztaty krawieckie

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Sulęcinie odbyły się warsztaty krawieckie. Wśród uczestników byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Tursku, którzy przy pomocy trenera – Pani Bożeny Zdanowskiej – wykonali piękne ozdobne poduszki. Był to wyjątkowo mile spędzony czas.

 

Spotkanie z dr hab. Małgorzatą Rosalską – wykład z kompetencji rodzicielskich i wychowawczych

18 stycznia 2018 r. w SP nr 1 w Sulęcinie odbył się wykład dla rodziców i nauczycieli z kompetencji wychowawczych – „Między szkołą a rynkiem pracy – czyli jak umiejętnie skierować rozwój dziecka na właściwą ścieżkę edukacyjną i zawodową”. Na spotkanie przybyła liczna grupa osób, które chciały zaczerpnąć informacji na temat roli rodziców i nauczycieli w procesie zdobywania wiedzy przez dzieci i jej wykorzystywania w ich przyszłym życiu zawodowym. Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie w tym zakresie zgłaszane przez mieszkańców Gminy Sulęcin w ramach diagnozy potrzeb edukacyjnych.