Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) powstał w partnerstwie 3 podmiotów:
Gminy Sulęcin,
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie
oraz Stowarzyszenia Młodych Lubuszan (autorów projektu).

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału naszej szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

 

Koordynatorem projektu jest Dagmara Żarkowska-Terech (Stowarzyszenie)

Animatorzy LOWE: Ewa Krynicka (SP) i Aneta Gryz (Gmina)

Przedsięwzięcie pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – „Lubuskie LOWE” w gminie Sulęcin realizowane jest w ramach projektu: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych", wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wiedza – najlepszą inwestycją!

Wiedza – najlepszą inwestycją! - czyli jak partnerstwo Gminy Sulęcin, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie oraz Stowarzyszenia Młodych Lubuszan wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego rynku pracy.

 

 

            Kiedy w październiku 2017r. LOWE rozpoczęło swoje działania, nikt nie przypuszczał, że nabierze takiego rozmachu. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) przeszkolił już ponad 200 osób – podkreśla z dumą p. Izabela Hutyra - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie. Zorganizowaliśmy do tej pory kurs podstaw obsługi komputera, dwie grupy wyszkolone zostały w zakresie pakietu Office, zorganizowaliśmy dwa warsztaty rękodzieła artystycznego, kolejna grupa nauczyła się wytwarzać biżuterię polimerową, a inna poznała tajniki carvingu. Odbyło się także szkolenie z kompetencji wychowawczych prowadzone przez dr hab. Małgorzatę Rosalską – wymienia p. Dagmara Żarkowska-Terech dyrektor i koordynator projektu.

Na tym nie koniec. Od kilku miesięcy znajomość języków obcych zgłębia osiem grup językowych (język niemiecki, angielski i rosyjski). Ponadto, w lutym rozpoczął się kurs języka migowego, a na początku marca zostały uruchomione kolejne dwie grupy, które nabywają umiejętności w obsługiwaniu pakietu Office. Obecnie trwają zapisy na kurs „Pierwsza pomoc z elementami ratownictwa”. Kolejne formy zostaną ogłoszone niebawem.

            Uczestnikami kursów i szkoleń są osoby w różnym wieku, z różnym poziomem wykształcenia, pracujące i bezrobotne. Jedynym warunkiem, który muszą spełnić jest… ich własna chęć nabycia wiedzy i umiejętności, by móc rozwijać się przez całe życie.

Animator projektu

 

Ewa Krynicka