ADRES LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA:

Dziennik elektroniczny - VULCAN

Od września 2017r. w szkole wprowadzony został nowy dziennik elektroniczny UONET+ firmy VULCAN. We wrześniu wychowawcy zbierają od rodziców adresy mailowe (konieczne do założenia konta dla nowego rodzica) i prześlą na maila instrukcję zakładania konta (konto z hasłem musi być założone własnoręcznie przez rodzica). Założone konto umożliwia zalogowanie się, sprawdzenie ocen, zachowania, frekwencji oraz wymianę informacji z wychowawcą dziecka.

Z dziennika można korzystać na komputerach, tabletach i laptopach z systemem Windows. Możliwe będzie też pobranie aplikacji na system ANDROID.

Jak zalogować się po raz pierwszy do e-dziennika UONET+

Instrukcja obsługi dla nauczyciela