DYREKCJA SZKOŁY

mgr Izabela Hutyra - Dyrektor Szkoły

mgr Tadeusz Domaszewicz - Zastępca Dyrektora Szkoły