• Statut Szkoły dostępny jest na stronie BIP SP-1.
  • Aktualny plan lekcji dostępny jest w menu PLAN LEKCJI oraz w dzienniku UONET. 

Rekrutacja 2018/19

Zapisy do klas I - informacje ogólne.
Info - zapisy do klas I.doc
Microsoft Word Document 30.0 KB
Karta zgłoszenia dziecka do klasy I
Tylko dla dzieci z obwodu SP-1!
Karta zgłoszenia dziecka - kl.I.doc
Microsoft Word Document 41.0 KB
Podanie (wniosek) o przyjęcie do klasy I
Tylko dla dzieci spoza obwodu SP-1!
Podanie do SP- kl. I.doc
Microsoft Word Document 54.5 KB
Podanie o przyjęcie do klasy II-VIII SP-1
Nie dotyczy klas przechodzących w całości z SP-2 im. Polskich Olimpijczyków!
UWAGA! W SP 1 w roku szk. 2018/19 NIE MA KLAS III i VI !!!
Podanie do SP-inna klasa.doc
Microsoft Word Document 53.5 KB
Obwody szkolne szkół podstawowych (1 i 2) w Sulęcinie
Wersja z 28.09.2017r.
Rejonizacja dotyczy wyłacznie klas pierwszych !
OBWODY SZKOLNE - 09.2017.doc
Microsoft Word Document 29.5 KB

Szkolne systemy oceniania

System oceniania (ze średnią ważoną)
Z1 WEWN. SYSTEM OCENIANIA 170921.doc
Microsoft Word Document 130.0 KB
System oceny z zachowania (punktowy)
Z2 Zachowanie 170901.doc
Microsoft Word Document 51.5 KB

Kalendarz roku szkolnego (z dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych)

Kalendarz na rok 2017/18
Kalendarz 2017-18.xls
Microsoft Excel Table 26.5 KB

Wniosek do Poradni o badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka

UWAGA: Przy badaniu dysleksji składamy dodatkowy wniosek do Dyrektora Szkoły!
Wniosek_PPP.doc
Microsoft Word Document 41.5 KB

Wniosek ucznia pełnoletniego o skreślenie z listy uczniów

Skreślenie ucznia pełnoletniego
Podanie-Skreślenie z listy uczniów.doc
Microsoft Word Document 24.5 KB

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gimnazjum (lub najwyższej ukończonej klasy)
Wniosek o duplikat świadectwa.doc
Microsoft Word Document 27.5 KB

Wniosek o uruchomienie nauczania indywidualnego

Dostarczamy razem z orzeczeniem o NI z Poradni do pedagoga lub do sekretariatu.
NI-Wniosek rodzica.doc
Microsoft Word Document 23.5 KB

Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego

Dostarczamy do pedagoga szkolnego, z kserokopią opinii/orzeczenia.
WNIOSEK-drugi język.doc
Microsoft Word Document 27.5 KB

Podania o przyjęcie do Gimnazjum (tylko do 2019r.)

Podanie o przyjęcie przy przejściu do Sulęcina z innego gimnazjum
Dotyczy wyłacznie przejścia do naszego gimnazjum z innej szkoły gimnazjalnej (np w trakcie roku szkolnego)
Podanie do gimnazjum kl. I-III.doc
Microsoft Word Document 27.0 KB

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczy na lata 2017-20
Program wych-prof 2017.doc
Microsoft Word Document 135.0 KB

Plan pracy szkoły