Współpraca z BP

 

Aktywnie współpracujemy z Biblioteką Pedagogiczną między innymi uczestnicząc w konkursach i warsztatach.

 

  • Konkurs na ciekawe zdjęcie „Zrób sobie zdjęcie z książką”

  • Warsztaty wyrobu papieru czerpanego, które przeprowadziła Pani Beata Krajka

  • Spotkanie z Panią Sandrą Soczewą dziennikarką „Gazety lubuskiej” na temat warsztatu pracy dziennikarza. Uczestniczyli w nim członkowie redakcji gazetki szkolnej „Gimzetka”

Bezpieczeństwo w Internecie

Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Bibliotece Pedagogicznej na temat bezpieczeństwa w Internecie. Zajęcia przeprowadził p. E. Błaszkowski z WOM Gorzów.

Dzień kundelka

25 października w ramach współpracy biblioteki szkolnej z Biblioteką Pedagogiczną, uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z panią weterynarz. Biblioteka zaprezentowała dzieciom nowe książeczki o zwierzętach. 

Potyczki literackie - gra terenowa

 W ramach działań związanych z rozwijaniem zainteresowań  czytelniczych dzieci i młodzieży, spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu sulęcińskiego pod przewodnictwem Beaty Krajki z Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie zorganizowana została Gra terenowa – Potyczki literackie dla uczniów klas piątych z Sulęcina, Torzymia i Wędrzyna. Gimnazjaliści obstawili wszystkie stanowiska na poszczególnych trasach. A na zakończenie całej imprezy odbyła się gra planszowa na placu przy Domu Joannitów. 

W Bibliotece Pedagogicznej o Holokauście

Aby nas czytano

Redakcja „Gimzetki” uczestniczyła w zorganizowanych przez Panią Arletę Plamowską warsztatach dziennikarskich „Aby nas czytano” przeprowadzonych przez Hannę Ciepielę. Podczas tych zajęć zgłębialiśmy tajniki pisania artykułów do gazet. Wykonaliśmy wiele ćwiczeń ułatwiających pisanie artykułów, nadawaliśmy tytuły drukowanym tekstom, pisaliśmy fragmenty do już powstałych publikacji. Prowadząca zajęcia przez wiele lat pracowała, jako dziennikarz w „Gazecie Lubuskiej”  i chętnie dzieliła się z nami swoimi umiejętnościami. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

 

 

Warsztat pracy dziennikarza

Warsztaty wyrobu papieru

Zaczytani