Świetlica szkolna

Świetlica szkolna pełni funkcje opiekuńczo- wychowawcze nad uczniami dojeżdżającymi oraz nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej podczas nieobecności nauczyciela - lekcje zastępczych. W ramach działalności świetlicy organizowane są różne konkursy : plastyczno- literacki, turniej lotek, turniej piłkarzyków oraz FIFA. Uczniowie podczas pobytu w świetlicy mogą zarówno korzystać dostępnych im sprzętów : playstation 2 , mata do tańczenia, lotki, piłkarzyki. Utworzono również małą pracownie multimedialną z komputerami i łączem internetowym. Poza tym uczniowie zyskują pomoc przy odrabianiu lekcji , mogą się uczyć i oglądać kanały tematyczne na Cyfrze +. W świetlicy panuje przyjazna atmosfera a każdy uczeń może uzyskać pomoc i opiekę. Co roku organizowany jest kiermasz bożonarodzeniowy, w którym uczniowie na świetlicy szkolnej wykonują swoje prace plastyczne( kartki bożonarodzeniowe). Corocznie świetlica współorganizuje turniej halowy piłki nożnej dla naszej młodzieży. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy: Katarzyna Kasprzak oraz Edward Skrzypacz.