AKTUALNOŚCI 2014/2015

Wykaz podręczników - w menu DOKUMENTY SZKOLNE

> Przydział do klas I zostanie podany na apelu inauguracyjnym w poniedziałek, 1 września.

> Spotykamy się w Gimnazjum o 8:00. Dowozy jak w zwykłe dni nauki.